مث رنگ ربنا

       سمانه، دلواپس لحظه های با تو بودنم، مث اروند، مث کارون، مث بارون، مث چزابه، مث رنگ ربنا، مث فرياد ضريح، مث امتداد قلب، مث ارتداد دل، مث ...

       امشب می خوام سمانه رو زير قطره های تنهائيم خيس کنم، سمانه‌جان، بدون چتر بخون!

  • بارون، آدما رو پُر مي كنه از ثانيه هاي خيسش!
خيلي وقتا، دقايق مثل شقايقن!
هَوَس، همون قَفَسه!
ازدواج، جاده ايه كه بايد از كوچه پس كوچه هاي آگاهي به اون رسيد!
بعضي ها، صرفا فقط فضا اشغال كردن!
تا شقايق هست، مرتع نيست!
هر كسي، مدير مسوولِ خودشه!
ثانيه ها، ترمز ندارن!
امروزا، اقتصاد، يكي از آيتمهايِ عشقِ موفقه!
اگه به فرصتها سيلي بزنيم، صورت خودمون سُرخ مي شه!
هنگام غروب، آرزوها طلوع مي كنن!
اگه از عقل مشتق بگيريم، به عشق مي رسيم!
جاده رسيدن به خدا، سنگلاخيه!
دين، اولش دالّ داره!
سعي كنيم تاك خورده، پاك باشيم!
اونايي كه به فال قهوه اعتقاد دارن، فقط تلخي قهوه رو مي فهمن!
اونايي كه چَت مي كنن، بالاخره چَپ مي كنن!
ازدواج، محدوديت نيست، تعهده!
سعي كنيم اونقدر عاقل باشيم كه به احساس، اجحاف نشه!
خيلي ها، گروه خونشون مَنفيه، اما خيلي بچه مُثبتن!
خورشيد، هميشه تَب داره!
عشق، تنها علاجش، مبتلا نشدنه!
عشق، محصول آگاهيه!
مرگ، پشتِ صحنه زندگيه!
فول نكنيم تا اُفول نكنيم!
جاده، مادرِ انتظاره!
دِلي كه راحت مي شكنه، دل نيست، گِلِه!
بعضي ها، هر روز قلبشونو، خونه تِكوني مي كنن!
حتي آسمون هم لياقت نداره سقفِ عشق باشه!
تَب، طَبيبِ عشقه!
عشق، دَرمانيه كه در پِيِ درده!
بارون، اشكِ خداحافظي از آسمونه!
وِتو، يه حقّ ناحقه!
بعضي ها، يار نيستن، بارَن!
بعضي ها، تو نگاهشون مي نويسن!
بارون، سلولهاي خداونده!
پروانه يعني پَروا، نَه!
خيلي ها، برگ برگِ احساسشون، منطقه!
آسمون، چَشمان آبيِ خداونده!
عشق، يه فُرصته نه تهديد!
خيلي وقتا، خدا اِصرار مي كنه، اما آدما، فقط انكار!
خيلي ها، قبل از اينكه در احساسشون، روحِ منطق بِدَمِه، سِقْطِش مي كنن!
سعي كنيم خدا رو كودكانه ببينيم!
بعضي ها، فقط مي خوان ديده بشن، در حالي كه اصلا نمي بينن!
بعضي ها، فقط صرفا، زيبان!
بعضي وقتا، آبي ترين رؤياها هم، سبز نمي شن!
سيگار، دود كردن ثانيه هايي كه واسه زندگي نيستن!
مادر، سمبل مهندسيِ آفرينشِ خداونده!
تو هر عشقي، آسمون هست!
۱۱/۶/۸۳
/ 0 نظر / 9 بازدید