# وبلاگ
جون شبنمای پلکام برای اشکای سمانه باز دلم هواتو کرده سمانه دست من نيست پای دلمه نگو اين خط پايانمه که اين اشک آغازمه با تو سمانه غروب حتی اگه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
من اين سقوط را دوست دارم   طنابي نمي خواهم     فريادي نخواهم كرد          من اين سقوط را دوست دارم                من در چشمانت افتاده ام                    نگاهت را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید