سيگار خاموش برای هومن       پائيزه، ساعت ۵/۶ شبه، ۲ بسته سيگار خريديو دور  ميدون خزر منتظر سرويس خوابگاهی، سيگاری  درمی‌آری تا کمی از سردی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
جون شبنمای پلکام برای اشکای سمانه باز دلم هواتو کرده سمانه دست من نيست پای دلمه نگو اين خط پايانمه که اين اشک آغازمه با تو سمانه غروب حتی اگه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
خواب خيس آسمان، موج است و دريا، شب باد، کوچ است و  من، کوچک کوچه ابريست و من، تنها تنهائيم خواب است خوابم خيس بيداريم، پاره پاره است کس نيست عاقبت باز همان ابرم که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
خرداد 91
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
6 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
8 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
9 پست
آذر 83
8 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
21 پست
مرداد 83
13 پست
تیر 83
15 پست
خرداد 83
10 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
3 پست
سرزمین
1 پست
هجرت
1 پست
wwwgreypaincom
1 پست
وبلاگ
132 پست
پرشین_بلاگ
132 پست