شکست داستانک قلبش از چشمام افتاد و شکست! کاريکلماتور هر انسانی، قربانی موفقيت خودشه! آفتاب يعنی off تاب! پائيز اشکها، بهار دله! دين؛ دال يا نون!  
/ 0 نظر / 9 بازدید
دختری که چشماش راه پله داشت داستانک يک کلمه‌ای بپر!!!!!!!!! عريان و نيمه عريان برای حادثه ديدگان سونامی دخترک، کنار آبی اقيانوس، عروسک به دست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
خرداد 91
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
6 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
8 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
9 پست
آذر 83
8 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
21 پست
مرداد 83
13 پست
تیر 83
15 پست
خرداد 83
10 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
3 پست
سرزمین
1 پست
هجرت
1 پست
wwwgreypaincom
1 پست
وبلاگ
132 پست
پرشین_بلاگ
132 پست