خودم و بشير و فريدون و وحيد (توی دانشکده)            هستی (خواهرزاده ام)                 مهديار (برادرزاده ام)    
/ 0 نظر / 9 بازدید
فروردين نگاهش باز دلم جا ماند اين بار در فروردين نگاهش عيبی ندارد بوی بهار می گيرد و زلالی اشکهای سمانه را  
/ 0 نظر / 8 بازدید
خرداد 91
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
6 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
8 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
9 پست
آذر 83
8 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
21 پست
مرداد 83
13 پست
تیر 83
15 پست
خرداد 83
10 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
3 پست
سرزمین
1 پست
هجرت
1 پست
wwwgreypaincom
1 پست
وبلاگ
132 پست
پرشین_بلاگ
132 پست