کاش ابری شوم هر قدر که دورترت می خواهم بايد بالاتر روم برای ديدنت کاش ابری شوم   کارخانه کسوف تو مثل طلوع قبل از خورشيدی شايد باران آفتابی يا ابر ظلمتی شايد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
خرداد 91
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
6 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
8 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
9 پست
آذر 83
8 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
21 پست
مرداد 83
13 پست
تیر 83
15 پست
خرداد 83
10 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
3 پست
سرزمین
1 پست
هجرت
1 پست
wwwgreypaincom
1 پست
وبلاگ
132 پست
پرشین_بلاگ
132 پست