اشکهای بی نم

آهای نمازهای بی خدا

دلم گرفته از شما

آهای پيشانی های هوس

آهای سجده های بی آسمان

بيزارم از خدايتان

آهای گونه های گنديده

بمانيد در حسرت اشکهايتان

چه وحشی است اين قلبتان

با آن کدخدای بی خدايتان

بمانيد در تسخير ناخدايتان

آهای من

گنديده تن

بمان

بمان در حسرت اشکهای بی نم

بمان

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید