وجود من، لهيده در وجود تو

       ديشب اردن را با همه كثافتاش شكست داديم؛ اون داوري ناعادلانه، اون فيلمبرداري مغرضانه، اون شاه مغرورشان و

…، آفرين بچه ها، آفرين …

وجود من، لهيده در وجود تو

براي سمانه كه عادت ندارم به نداشتنش

صداي عشق تو مي آيد

طبل بزرگ

زير پاي چپ

عقل كوچك

زير پاي راست

جاي تو

كنج دهليز چپ

وجود من

لهيده در وجود تو

/ 0 نظر / 7 بازدید