پست های ارسال شده در مرداد سال 1384

کاش باد بيايد جايی شعر کوتاهی خوندم از مسعود کرمی که خيلی به دلم نشست: کاش باد بيايد ببرد روسری ات را و مرا  
/ 0 نظر / 34 بازدید