پست های ارسال شده در دی سال 1383

شکست داستانک قلبش از چشمام افتاد و شکست! کاريکلماتور هر انسانی، قربانی موفقيت خودشه! آفتاب يعنی off تاب! پائيز اشکها، بهار دله! دين؛ دال يا نون!  
/ 0 نظر / 9 بازدید
دختری که چشماش راه پله داشت داستانک يک کلمه‌ای بپر!!!!!!!!! عريان و نيمه عريان برای حادثه ديدگان سونامی دخترک، کنار آبی اقيانوس، عروسک به دست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
يه خورشيد ديگه هر چی خورشيد پائين تر می ره من گرمتر می شم انگاری يه خورشيد ديگه می آد بالا داره چشمامو می زنه بايد بخوابم  
/ 0 نظر / 10 بازدید