پست های ارسال شده در آدر سال 1383

برو گم شو تقديم به رجبعلی محبی داستانی از کيومرث (سيروان) محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبيعی ساری   پك آخر سيگار تلخ‌تر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
سيگار خاموش برای هومن       پائيزه، ساعت ۵/۶ شبه، ۲ بسته سيگار خريديو دور  ميدون خزر منتظر سرويس خوابگاهی، سيگاری  درمی‌آری تا کمی از سردی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید