پست های ارسال شده در آبان سال 1383

جون شبنمای پلکام برای اشکای سمانه باز دلم هواتو کرده سمانه دست من نيست پای دلمه نگو اين خط پايانمه که اين اشک آغازمه با تو سمانه غروب حتی اگه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
خواب خيس آسمان، موج است و دريا، شب باد، کوچ است و  من، کوچک کوچه ابريست و من، تنها تنهائيم خواب است خوابم خيس بيداريم، پاره پاره است کس نيست عاقبت باز همان ابرم که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید