پست های ارسال شده در مهر سال 1383

خودکشی سايه ها داستانک وقتی رفتم کنار حوض، سايه ام خودکشی کرد تو آب، نتونستم واسش کاری کنم، کاش آفتاب نبود.    
/ 0 نظر / 23 بازدید