پست های ارسال شده در مرداد سال 1383

من اين سقوط را دوست دارم   طنابي نمي خواهم     فريادي نخواهم كرد          من اين سقوط را دوست دارم                من در چشمانت افتاده ام                    نگاهت را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید