پست های ارسال شده در خرداد سال 1383

عشق تو ياغي نمي خواهد وقتي سردترين نگاهت را در انتظارم سركوب كردي من ديگر قيام نكردم كه عشق تو ياغي نمي خواهد فقط يك …
/ 0 نظر / 4 بازدید
کاش ابری شوم هر قدر که دورترت می خواهم بايد بالاتر روم برای ديدنت کاش ابری شوم   کارخانه کسوف تو مثل طلوع قبل از خورشيدی شايد باران آفتابی يا ابر ظلمتی شايد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید