S       عشق، اول هنره بعد، صنعت!

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

S       بعضی ها تور نمی شن، ترور می شن!

 

S       بعضی ها، مث ستاره زیبان، اما ثابت و بدون پیشرفت!

 

S       کاش مرگ هم یک تجربه بود!

 

S       سلولهای قلب مث خونه های سیاه و سفید شطرنج می مونن!

 

S       خدا را پاک بخوانیم تا ناب اجابت شویم!

 

S       بدون قلب می شه زندگی کرد اما بدون تپش، هرگز!

 

S       بعضی ها،  قلبشون المثنی داره!

 

S       مرد، اُبهت زن رو تکمیل می کنه، زن، زیبایی مرد رو!

 

S       سیگار، دودکش خونه زمستونی عقله!

 

S       بعضی ها زنگ قلب رو می زنن و فرار می کنن!

 

S       زندگی، یعنی جوانانه زیستن، پیرانه، عبادت کردن و کودکانه مُردن!

 

S       زندگی، کشیدنِ سیگار کنارِ رُفته گر شهرداریه!

 

S       زندگی، لالاییِ فارسیِ زنِ ترکمن واسه کودک یکسالشه!

 

S       هر آدمی چوپان دروغگوی خودشه!

 

S       بعضی ها، هم قیمت موز خوردن روزانه یا سیگار کشیدن روزانه بعضی ها، روزنامه می خرن!

 

S       درک مشترک از درد مشترک زیباتره!

 

S       شیدای واقعی هرگز رسوا نمی شه!

 

S       بهتره اسم آدما بعد از 20 سالگی و مطابق شخصیتشون انتخاب شِه!

 

S       آرزو و رویا فقط اسم دختراس، چرا؟!

 

S       ایمان، فقط اسم پسراس، چرا؟!

 

S       بعضی ها، استعداد احساس ندارن!

 

S       دل آدما پُر از اشکه!

 

S       به فکر تسحیر دیگران باشیم نه تسخیر اونها!

 

S       قلب، قالب عقله!

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید