کمی حوصله کن دل من

برای روز تولدش

اينجا جنگل انتحار است

ديگر نخواهد باريد بارانی

ديگر ابرها

التماس مرگی را

ناله نخواهند کرد

کمی حوصله کن دل من

ديگر

کوير را

نفس نخواهی زد

قد بکش دل من

قد بکش

برای روز تولدت

تکه ابری خريده ام

ببخشيد اگر کادو اش خيس است

 

/ 0 نظر / 7 بازدید