دختری که چشماش راه پله داشت

داستانک يک کلمه‌ای

بپر!!!!!!!!!

عريان و نيمه عريان

برای حادثه ديدگان سونامی

دخترک، کنار آبی اقيانوس، عروسک به دست و نيمه

 عريان ـ که محصول فقر بود ـ زل زده بود تو چشمای

 دختر سيگار به دست و عريان ـ که محصول هوس بودـ

    ...، ناگهان موجی، هراسان بيدار شد و هر دو را به

 اوج خواب برد؛ يکی در اوج آسمان، ديگری در اوج

 اعماق ...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید