شکست

داستانک

قلبش از چشمام افتاد و شکست!

کاريکلماتور

هر انسانی، قربانی موفقيت خودشه!

آفتاب يعنی off تاب!

پائيز اشکها، بهار دله!

دين؛ دال يا نون!

 

  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸۳