يه دسته گل حرف
برايت يه دسته گل حرف دارم فاطمه
حرفهايي از جنس رز
به رنگ گلايل
و به عطر مريم
حرفهايي از حلقوم نيلوفر
كه شايد مثل مينا
بينا كند باغبان را
كه پروانه ها
شمع گل را
بر روشني ساقه مي خواهند
نه تاريكي دستان
10/11/82
ساعت 47/22

  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢