فقط يه تابوت کم داشتم ...

      ديشب حالم اصلا خوب نبود؛ مسموميت غذايی و تب و دلتنگی سمانه و انتظار پژمرده يه سلام دادشی و ...، فقط يه تابوت کم داشتم ...

      اما با اين همه ... چون عشق حرم باشد، سهل است بيابانها ...

 

  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸۳