هادی در باران آمد

      ديشب هادی، در وادی عشق ملت، ساعی بود.

      يادمان باشد حراج مدالهای هادی در زلزله بم ...

      ديشب هادی در باران آمد ... از بارانهای نباريده بم

      می دونم سمانه بيشتر از من واسه هادی دعا کرده

      کاش من و سمانه هم از تبار بارون باشيم

۷/۶/۸۳

  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸۳