آتن (Athen

غرق آتناي ايران

براي حسين رضا زاده عزيز

امشب، آتن (Athen) غرق آتناي ايران بود.

ياشاسين ايران

ياشاسن حسين

ياشاسين اباالفضل

  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ٢:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۳