قطره هاي تنهايي

رابطه عقل و دل چون گياه است و خاك، عقل ريشه در دل دارد و مانع فرسايش آن!

هر چه نفوذ ناپذيري قلبها بيشتر مي شه، صاحبانش سيل گيرتر مي شن!

بعضي ها حوزه فكر خيز ذهنشون پستي و بلندي زيادي داره، اما خروجي نداره!

رسوب دل محصول فرسايش عقله!

پائيز، آغاز بي حجابي طبيعته!

بعضي ها، برج مراقبت قلبشون هرگز به كسي اجازه فرود نمي دن!

اخلاق بعضي ها تفلونه!

چون چشماش دوربين بود، گذاشتنش ديده بان!

سكوت، صداي چشمهاست!

چشمها، ويترين روح ان!

از بس آدم افتاده اي بود، هميشه لگد مال مي شد!

تبر با ديدن بيابون اشتهاش كور شد!

دريا تنها مادريه كه از بچه هاش شير مي خوره!

بعضي ها چشمهاي رنگي دارن، اما هميشه سياه مي‌بينن!

بيابون مجلس ختم بارونه!

بارون، عمومي ترين حمام دنياست!

بعضي ها، خيلي جرقه مي زنن، اما هرگز شعله نمي‌شن!

ساقه هرگز نمي تونه ادعاي استقلال از ريشه كنه!

همراه (تلفن)، شخصيت نمي آورد، همراه شخصيت خود باشيم!

شمع موقع سوختن از خجالت آب مي شه!

ما تولد خودمون رو با قتل شمعها جشن مي گيريم!

شب، تابوت خورشيده!

تراسبندي دل زمان تمركز عقل رو افزايش مي ده!

خشكسالي دل، محصول عقل رو تباه مي كنه!

عقل و دل در مهاجرت پذيري، عكس همند!

بهتره گاهي اوقات دلمون رو آيش بذاريم!

عقل، بارون دله!

چون دلش رو قرق كرد، عقلش مهاجرت كرد!

معشوق حقيقي كسي كه بتوان تو نگاهش غسل كرد!

برخي مادران بي سوادن، اما همه ساله نوبل محبت مي‌گيرن!

اراده، سلاحيه كه بدون خشاب هم شليك مي كنه!

اي كاش همه قلبها تابع قانون All Rights Reserved بودن!

عشق رو درست بنويسيم، نه درشت!

خدا يعني به خود آ!

يه ليوان انديشه خيلي باارزش تر از يه بشكه نفته!

دل در گل نمي مونه!

گنج واقعي خود مونيم، خود را پيدا كنيم!

يه قلب كمرنگ خيلي قشنگتر از يه نگاه پررنگه!

از بس پرسپوليسي بود هميشه پشت چراغ قرمز گير مي‌كرد!

كاه، از سبز موندن پشيمون شده!

دخترهايي كه غليظ آرايش مي كنن، نقاشي خدا رو خط خطي مي كننن!

بعضي مواقع، آدم تو يه قطره نگاه غرق مي شه!

بعضي ها، اگه موبايلو ازشون بگيري رو به قبله دراز مي‌كشن!

راه آهن، بلندترين نردبان دنياست!

بعضي ها، دلشون عينك مي خواد نه چشمشون!

بعضي ها موهاشون ارثي سفيد مي شه، بعضي ها حرصي!

مرده، تو قبر زندگي مي كنه!

نبودن، دليل بودنه، رفته ها را دريابيم!

كوير تشنه بارون نيست، تشنه ديداره!

روز عاشورا، آب تشنه حسين(ع) بود!

قبرستون يه استاديوم چند صد هزار نفريه!

خيلي چيزها عمري واسه ما ؟ اند، وقتي بهشون مي‌رسيم، مي شن علامت !!

اونايي كه فقط تو بوفه احساسات خوشن، بوف انديشن!

اونايي كه از آسانسور مي ترسن، بلند پرواز نيستن!

خورشيد، كيك تولديه با 6 ميليارد تيكه!

قطره شدن، بهتر از مرداب موندنه!

خيلي شبها، دغدغه ها مي خوابن، اما آدمها، نه!

رنگ عشقو بايد از يه نابينا پرسيد!

جنگ واسه عاملانش، جنگه!

ارتفاع عقل محصول پمپاژ دله!

اونايي كه به آسمون اعتماد ندارن با زمين غريبه ان!

بعضي ها فقط يه استعداد دارن؛ چاق شدن!

به سن همه آدمها بايد 9 ماه اضافه كنيم (البته بعضي ها 6 ماه)!

بعضي ها با نگاه پيش مي كشن، با دل پس مي زنن!

كسي كه نتونه گذشتشو رفو كنه، آينده پر وصل و پينه اي خواهد داشت!

بارون، بزرگترين آب پاش دنياست!

عاشقي، دل باختن نيست، دل ساختنه!

سعي كنيم پشت سر منطقمون حركت كنيم تا مجبور نشيم جلوي احساسمون وايسيم!

ما معمولا در انتهاي كوچه به خدا مي رسيم!

همه ما شاگرد مدرسه نگاهمون هستيم!

بارون، چك سفيديه واسه انسانها!

ما انسانها به جرم قتل ثانيه ها در زندان ندامت محبوسيم!

اشك، تنها چيزيه كه احتكارش ارزش داره!

بعضي ها حرفه اي فكر مي كنن، آماتور تصميم مي گيرن و مبتدي عمل مي كنن!

عزرائيل از آدمها تعهد مي گيره كه ديگه نفس نكشن!

بهتره گاهي اوقات حق عاشقي رو از خودمون سلب كنيم!

آسمون كوير بي عرضه است!

اونايي كه با يه برد به خواب مي رن با صد تا شكست هم بيدار نمي شن!

وقتي اسپند دود مي كنيم بياباني شدن رو جشن مي‌گيريم!

فرسايش؛ وقتي كه آب خاك را مي نوشد!

خوابگاه؛ هتل بي ستاره!

كسوف؛ قتلي كه زيباست!

هر كسي نون قلبشو مي خوره!

پلك نزنيم، نگاهمون سانسور مي شه!

بعضي ها در اعماق دل آدم فرو مي رن، اما ريشه نمي زنن!

دزدي واسه خونه اش دزدگير نصب كرد!

جووني به فكره!

بعضي نگاهها، قلب آدمو شخم مي زنه!

دخترهايي جالبن كه احساس رو در منطقشون حل كردن!

بارون مصنوعي، فرزند نامشروع ابره!

هر چي سن ازدواج مي ره بالا، وزن عشق مي آد پائين!

سعي كنيم دير بزرگ شيم، معصوميت زيباست!

قلب با همه وسعتش باز هم تنهاست!

خورشيد پارتي ستاره ها رو در شب تحريم مي كنه!

هر چي بالاتر بريم، آسمون آبي تره!

در محكمه وجدان، قاضي، متهم، وكيل مدافع و دادستان، خودمونيم!

برگ پائيزي هيچ تعهدي نسبت به ساقه نداره!

قطره بارون رو راه برگشتي نيست!

به همه دست مي داد تا يكي بهش پا بده!

خسوف؛ وقتي كه شب كور مي شود!

اذان باريدن چشم رو قلب مي گه!

عشق، تورنمنت بدون فيناله!

جلو چشمان قلب رو هميشه خون گرفته!

بعضي ها چراغ راهنماي قلبشون هميشه قرمزه!

گلوله؛ قلمي با جوهر مرگ در قلمدان باروت انديشان!

بعضي ها، قلبشون فقط يه پاركينگه!

بعضي ها تو فيلم زندگي خودشون فقط گريمور خوبي ان!

دانشگاه محل تعميم عشقه نه تمرين عشق!

فرياد، بازتاب سكوت آينه است، خود را بشنويم!

آرشيو قلب بعضي ها خيلي وسيعه!

عشق فيلميه كه تدوين نمي خواد!

دوست داشتن واسه قلب يه وظيفه است نه يك حق!

كشت ديم آرزو بي فايده است!

عزرائيل خيلي وقته رفته سراغ قلب بعضي ها، اما خودشون خبر ندارن!

عزرائيل قاتليه كه مجوز داره!

عزرائيل تو هيچ دادگاهي محاكمه نمي شه!

عزرائيل در نمي زنه!

عقربه ها؛ تيري در قلب ثانيه ها!

بعضي ها عشقو نمي فهمن فقط حفظ مي كنن!

عقل در همه تصميمها حق وتو نداره!

اگه از قلبمون مايه بذاريم ديگه نگران بازگشت سرمايه نيستيم!

موفقيت بند الف نمي خواد، بند الف مي طلبد؛ ايمان، اراده و اعتماد به نفس!

آينه، سريعترين و صادقترين عكاس دنياست!

دنيائي شلوغتر از تنهائي وجود نداره!

بعضي ها تو عشق آب تني مي كنن نه شنا!

پلكها، كركره چشمن!

شب، خورشيد رو مصادره مي كنه!

اونايي كه همش غصه ديروز رو مي خورن نمي تونن قصه فرداشون رو بنويسن!

مرگ، درسيه كه پيش نيازش زندگيه!

واسه رسيدن به بام موفقيت بايد از پله هاي اراده بالا بريم!

جايي كه عقل سكوت مي كنه، دل فرياد مي زنه!

قلب ما قبله نماي ماست!

كسي كه اميد داره، لازم نيست چيز ديگه اي داشته باشه!

خدا پارتي ايه كه رشوه نمي گيره!

برگها وقتي مي ميرن، قشنگترن!

خيلي ها دستاشون خاليه اما دلشون، نه!

بعضي ها مثل سيگارن، بايد آتيش بگيرن تا حال بدن!

ديده ها عبرت مي گيرن اما قلب، هرگز!

عجيبه كه همه مي خوان وارد قلب ديگران بشن در حالي كه كار قلب فقط پمپاژه (بيرون كردنه)!

عاشق هر كاري مي تونه بكنه جز صبر!

هنگام قنوت، آسمون تو دستها مچاله مي شه!

آسمون وقتي ابرها رو رنده مي كنه اشكاش جاري مي‌شه!

قلب هميشه از عقل سبقت مي گيره، چون دائما در حال بوق زدنه!

بعضي ها چراغ عقلشون رو با كبريت احساس روشن مي‌كنن!

عشق و هوس مخلوط مي شن ولي محلول، نه!

اونايي كه ازدواج مي كنن، پاي آسانسورن!

بعضي ها با موبايل خودشون رو دار مي زنن (موبايلو مي‌ندازن دور گردنشون)!

بعضيها، دلشون اقيانوسه، اما به عمق يك وجب!

عقل، ديوار دله!

سعي كنيم از عقلمون رو كاغذ دل پرينت بگيريم!

بعضي ها وضعشون توپه، اما هميشه تو اوتن!

واسه رسيدن به انتهاي عشق بايد قاف رو فتح كنيم!

بعضي ها فكرشون از تلفن دفتر رياست جمهوري هم مشغولتره!

كاش آرايش سيرتمون مثل آرايش صورتمون پيدا بود!

انتقادپذير باشيم تا انهدام پذير نشيم!

سعي كنيم از شكستهامون واكسن بسازيم!

سعي كنيم با قلبمون نفس بكشيم!

بعضي ها، اصلا عاشق به دنيا مي آن!

بعضي ها، خونه دلشون صدها پلاك داره!

مشكل مال حل شدنه، نه غصه خوردن!

عزرائيل آدما رو از زندگي نجات مي ده!

طبيعت بعضي ها فقط زمستون داره!

اگه عقل اخراج بشه، بازوبند كاپيتاني به دل مي رسه!

بعضي ها رنگ خونشون، AB!

سعي كنيم اهل دل باشيم اما با زبون منطق صحبت كنيم!

پارسال دوست، امسال آشنا، سال ديگه غريبه!

سحر كه نباشه، شب فرمانروايي مي كنه!

سحر، اكوتونه بين روز و شبه!

بعضي ها، دلشون مشغوله نه فكرشون!

اونايي كه تو چشماشون لنز مي ذارن، نگاهشون خرده شيشه داره!

اگه قلبي رو نتونستيم فتح كنيم واسش فاتحه نخونيم!

گاهي اوقات عشق ورزيدن، خيانته!

وقت، طلاي بي رنگه!

واسه رسيدن به خودمون بايد از خودمون سفر كنيم!

ماه هرگز به خورشيد حسادت نمي كنه!

تا عاشق نشيم قدر عقلو نمي دونيم!

دختر و پسر مكمل همند وگرنه جنس سومي بايد خلق مي‌شد!

يك نفر در قلب بهتر از هزار نفر در اطرافه!

واسه كسي بمير كه واست نميره!

عشق محصول وارستگيه نه وابستگي!

عشق اصول داره، الكي زير توپ نزنيم!

مي شه بعضي ها رو خيلي دوست داشت اما بهشون فكر نكرد!

ازدواج صرفا عاشقانه گارانتي نداره!

عشق واقعي اونه كه ابراز نشه!

بعضي ها، عقلشون رژيم داره!

بعضي ها چشمشون به آسمونه اما دلشون به زمين!

واسه حجيم بودن بايد چند بعدي بشيم!

اي كاش مي شد داستان بعضي نگاه ها رو از ته خوند!

يادمون باشه هر سلول مغز يه ابر كامپيوتره!

ديوار سمبل فاصله هاست اما حفظش كنيم به اميد نصب تابلوي وصل!

بعضي نگاه ها رو نمي شه ترجمه كرد!

ساعت ديواري ساعت خونوادگيه!

آغوش هر نگاهي جاي آرميدن نيست!

توبه، دنده عقب زندگيه!

اگه با افكارمون مبتكر نباشيم مصرف كننده احساساتمون مي شيم!

احساسات وقتي داروي موثريه كه با آب منطق نوشيده بشه!

واسه برگاي پائيزي، سقوط آغاز زندگيه!

عشق كشوريه كه پاسپورت نمي خواد!

چون به ستاره زندگيش نرسيد، رفت نظامي شد!

اونايي كه بي پرده مي بينن، هميشه نور كافي دارن!

گاهي اوقات يك بله يعني هزاران بلا تا آخر عمر!

فقط يك مورده كه هيچ كس جرات نه گفتن نداره؛ سر خطبه عقد!

اونايي كه عينك دودي مي زنن كسي رو با آتيش نگاهشون گرم نمي كنن!

امل بي عمل شايسته اجل است!

آمايش طبيعت، آسايش انسانه!

دل كاشف عشقه و عقل حافظ اون!

بعضي ها خيلي جوهر دارن اما مثل خودكار تموم مي‌شن!

بعضي ها تو خوابگاه تا صبح درس آمار پاس مي كنن!

همه ما بايد فوت كنيم، شمع زندگي رو!

روستايي ها هنوز هم مثل جاده هاشونن؛ خاكي خاكي!

سلول در بدن جان مي بخشد و در زندان جان مي گيرد!

بعضي ها، عشق و معرفت رو بالا آوردن!

بعضي ها، حامل عشقن در حالي كه مسافر هوسن!

كوه به كوه مي رسه، اگه عاشق هم باشن!

سعي كنيم ذهنيتهاي مشغولي داشته باشيم نه مشغوليتهاي ذهني!

راه همديگه رو پر كنيم نه جاي همو!

دل كندن از جان كندن سخت تره!

سرنوشت رو پيشوني نيست، تو مشتمونه!

مواظب عشقهاي تاريخ مصرف گذشته باشيم!

طرف پس از 30 سال حبس به حكم بازنشستگي آزاد شد!

ريش مهم نيست، ريشه مهمه!

اگه شايسته سالاري حاكم نشه، تملق سالاري غالب خواهد شد!

تنهائي بهترين معلمه!

وجدان آدمو بازجويي مي كنه!

آب زندگي آفرينه چون زلاله، پس زلال باشم!

بعضي ها با دود ورزش مي كنن!

بعضي ها دلشون مثل الكله، زود مي پره!

سيگار دردها رو دود مي كنه، البته همراه آرزوها!

سعي كنيم ميوه هاي دلمون رو از درخت عقل بچينيم!

عشق نورپسنده، نذاريم بره زير سايه عقل!

غروب جمعه ها دلگيره، چون منجي نيومده، چه بدقوله!

برف، پودر زمين شوئيه!

زن؛ زندگي، مرد؛ مردگي!

بعضي نگاه ها يه رمانه!

فرهاد ماندن از شيرين شدن سخت تره!

اگه مي خوايم تواضع كوه رو بفهميم بايد با غرور فتحش كنيم!

عقل، چراغ دله!

عشق بايد به چراغ قرمز عقل احترام بذاره!

قلم، پمپاژ دله!

گاهي اوقات نگاه به كسي دوخته مي شه كه با قيچي هم جدا نمي شه!

بعضي ها خيلي زود به سقف مي رسن!

دل، خاكستر هم بشه، بازم گرم مي مونه!

سياست، سياست!

قدمهاي دل بزرگتر از عقله!

بعضي ها با احساسشون فكر مي كنن!

بعضي ها فيلم رنگي مي بينن اما سياه و سفيد نقد مي‌كنن!

كوهها تو زمستون شكوفه مي كنن!

هرگاه به دوراهي ترديد رسيديم، دل به آسمون سپاريم نه دريا

حالا ديگه بادمجون بم هم آفت داره!

  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢