قطره های تنهايی


 • رابطه عقل و دل چون گياه است و خاك، عقل ريشه در دل دارد و مانع فرسايش آن!
 • هر چه نفوذ ناپذيري قلبها بيشتر مي شه، صاحبانش سيل گيرتر مي شن!
 • بعضي ها حوزه فكر خيز ذهنشون پستي و بلندي زيادي داره، اما خروجي نداره!
 • رسوب دل محصول فرسايش عقله!
 • پائيز، آغاز بي حجابي طبيعته!
 • بعضي ها، برج مراقبت قلبشون هرگز به كسي اجازه فرود نمي دن!
 • اخلاق بعضي ها تفلونه!
 • چون چشماش دوربين بود، گذاشتنش ديده بان!
 • سكوت، صداي چشمهاست!
 • چشمها، ويترين روح ان!
 • از بس آدم افتاده اي بود، هميشه لگد مال مي شد!
 • تبر با ديدن بيابون اشتهاش كور شد!
 • دريا تنها مادريه كه از بچه هاش شير مي خوره!
 • بعضي ها چشمهاي رنگي دارن، اما هميشه سياه مي‌بينن!
 • بيابون مجلس ختم بارونه!
 • بارون، عمومي ترين حمام دنياست!
 • بعضي ها، خيلي جرقه مي زنن، اما هرگز شعله نمي‌شن!
 • ساقه هرگز نمي تونه ادعاي استقلال از ريشه كنه!
 • همراه (تلفن)، شخصيت نمي آورد، همراه شخصيت خود باشيم!
 • شمع موقع سوختن از خجالت آب مي شه!
 • ما تولد خودمون رو با قتل شمعها جشن مي گيريم!
 • شب، تابوت خورشيده!
 • تراسبندي دل زمان تمركز عقل رو افزايش مي ده!
 • خشكسالي دل، محصول عقل رو تباه مي كنه!
 • عقل و دل در مهاجرت پذيري، عكس همند!
 • بهتره گاهي اوقات دلمون رو آيش بذاريم!
 • عقل، بارون دله!
 • چون دلش رو قرق كرد، عقلش مهاجرت كرد!
 • معشوق حقيقي كسي كه بتوان تو نگاهش غسل كرد!
 • برخي مادران بي سوادن، اما همه ساله نوبل محبت مي‌گيرن!
 • اراده، سلاحيه كه بدون خشاب هم شليك مي كنه!
 • اي كاش همه قلبها تابع قانون All Rights Reserved بودن!
 • عشق رو درست بنويسيم، نه درشت!
 • خدا يعني به خود آ!
 • يه ليوان انديشه خيلي باارزش تر از يه بشكه نفته!
 • دل در گل نمي مونه!
 • گنج واقعي خود مونيم، خود را پيدا كنيم!
 • يه قلب كمرنگ خيلي قشنگتر از يه نگاه پررنگه!
 • از بس پرسپوليسي بود هميشه پشت چراغ قرمز گير مي‌كرد!
 • كاه، از سبز موندن پشيمون شده!
 • دخترهايي كه غليظ آرايش مي كنن، نقاشي خدا رو خط خطي مي كننن!
 • بعضي مواقع، آدم تو يه قطره نگاه غرق مي شه!
 • بعضي ها، اگه موبايلو ازشون بگيري رو به قبله دراز مي‌كشن!
 • راه آهن، بلندترين نردبان دنياست!
 • بعضي ها، دلشون عينك مي خواد نه چشمشون!
 • بعضي ها موهاشون ارثي سفيد مي شه، بعضي ها حرصي!
 • مرده، تو قبر زندگي مي كنه!
 • نبودن، دليل بودنه، رفته ها را دريابيم!
 • كوير تشنه بارون نيست، تشنه ديداره!
 • روز عاشورا، آب تشنه حسين(ع) بود!
 • قبرستون يه استاديوم چند صد هزار نفريه!
 • خيلي چيزها عمري واسه ما ؟ اند، وقتي بهشون مي‌رسيم، مي شن علامت !!
 • اونايي كه فقط تو بوفه احساسات خوشن، بوف انديشن!
 • اونايي كه از آسانسور مي ترسن، بلند پرواز نيستن!
 • خورشيد، كيك تولديه با 6 ميليارد تيكه!
 • قطره شدن، بهتر از مرداب موندنه!
 • خيلي شبها، دغدغه ها مي خوابن، اما آدمها، نه!
 • رنگ عشقو بايد از يه نابينا پرسيد!
 • جنگ واسه عاملانش، جنگه!
 • ارتفاع عقل محصول پمپاژ دله!
 • اونايي كه به آسمون اعتماد ندارن با زمين غريبه ان!
 • بعضي ها فقط يه استعداد دارن؛ چاق شدن!
 • به سن همه آدمها بايد 9 ماه اضافه كنيم (البته بعضي ها 6 ماه)!
 • بعضي ها با نگاه پيش مي كشن، با دل پس مي زنن!
 • كسي كه نتونه گذشتشو رفو كنه، آينده پر وصل و پينه اي خواهد داشت!
 • بارون، بزرگترين آب پاش دنياست!
 • عاشقي، دل باختن نيست، دل ساختنه!
 • سعي كنيم پشت سر منطقمون حركت كنيم تا مجبور نشيم جلوي احساسمون وايسيم!
 • ما معمولا در انتهاي كوچه به خدا مي رسيم!
 • همه ما شاگرد مدرسه نگاهمون هستيم!
 • بارون، چك سفيديه واسه انسانها!
 • ما انسانها به جرم قتل ثانيه ها در زندان ندامت محبوسيم!
 • اشك، تنها چيزيه كه احتكارش ارزش داره!
 • بعضي ها حرفه اي فكر مي كنن، آماتور تصميم مي گيرن و مبتدي عمل مي كنن!
 • عزرائيل از آدمها تعهد مي گيره كه ديگه نفس نكشن!
 • بهتره گاهي اوقات حق عاشقي رو از خودمون سلب كنيم!
 • آسمون كوير بي عرضه است!
 • اونايي كه با يه برد به خواب مي رن با صد تا شكست هم بيدار نمي شن!
 • وقتي اسپند دود مي كنيم بياباني شدن رو جشن مي‌گيريم!
 • فرسايش؛ وقتي كه آب خاك را مي نوشد!
 • خوابگاه؛ هتل بي ستاره!
 • كسوف؛ قتلي كه زيباست!
 • هر كسي نون قلبشو مي خوره!
 • پلك نزنيم، نگاهمون سانسور مي شه!
 • بعضي ها در اعماق دل آدم فرو مي رن، اما ريشه نمي زنن!
 • دزدي واسه خونه اش دزدگير نصب كرد!
 • جووني به فكره!
 • بعضي نگاهها، قلب آدمو شخم مي زنه!
 • دخترهايي جالبن كه احساس رو در منطقشون حل كردن!
 • بارون مصنوعي، فرزند نامشروع ابره!
 • هر چي سن ازدواج مي ره بالا، وزن عشق مي آد پائين!
 • سعي كنيم دير بزرگ شيم، معصوميت زيباست!
 • قلب با همه وسعتش باز هم تنهاست!
 • خورشيد پارتي ستاره ها رو در شب تحريم مي كنه!
 • هر چي بالاتر بريم، آسمون آبي تره!
 • در محكمه وجدان، قاضي، متهم، وكيل مدافع و دادستان، خودمونيم!
 • برگ پائيزي هيچ تعهدي نسبت به ساقه نداره!
 • قطره بارون رو راه برگشتي نيست!
 • به همه دست مي داد تا يكي بهش پا بده!
 • خسوف؛ وقتي كه شب كور مي شود!
 • اذان باريدن چشم رو قلب مي گه!
 • عشق، تورنمنت بدون فيناله!
 • جلو چشمان قلب رو هميشه خون گرفته!
 • بعضي ها چراغ راهنماي قلبشون هميشه قرمزه!
 • گلوله؛ قلمي با جوهر مرگ در قلمدان باروت انديشان!
 • بعضي ها، قلبشون فقط يه پاركينگه!
 • بعضي ها تو فيلم زندگي خودشون فقط گريمور خوبي ان!
 • دانشگاه محل تعميم عشقه نه تمرين عشق!
 • فرياد، بازتاب سكوت آينه است، خود را بشنويم!
 • آرشيو قلب بعضي ها خيلي وسيعه!
 • عشق فيلميه كه تدوين نمي خواد!
 • دوست داشتن واسه قلب يه وظيفه است نه يك حق!
 • كشت ديم آرزو بي فايده است!
 • عزرائيل خيلي وقته رفته سراغ قلب بعضي ها، اما خودشون خبر ندارن!
 • عزرائيل قاتليه كه مجوز داره!
 • عزرائيل تو هيچ دادگاهي محاكمه نمي شه!
 • عزرائيل در نمي زنه!
 • عقربه ها؛ تيري در قلب ثانيه ها!
 • بعضي ها عشقو نمي فهمن فقط حفظ مي كنن!
 • عقل در همه تصميمها حق وتو نداره!
 • اگه از قلبمون مايه بذاريم ديگه نگران بازگشت سرمايه نيستيم!
 • موفقيت بند الف نمي خواد، بند الف مي طلبد؛ ايمان، اراده و اعتماد به نفس!
 • آينه، سريعترين و صادقترين عكاس دنياست!
 • دنيائي شلوغتر از تنهائي وجود نداره!
 • بعضي ها تو عشق آب تني مي كنن نه شنا!
 • پلكها، كركره چشمن!
 • شب، خورشيد رو مصادره مي كنه!
 • اونايي كه همش غصه ديروز رو مي خورن نمي تونن قصه فرداشون رو بنويسن!
 • مرگ، درسيه كه پيش نيازش زندگيه!
 • واسه رسيدن به بام موفقيت بايد از پله هاي اراده بالا بريم!
 • جايي كه عقل سكوت مي كنه، دل فرياد مي زنه!
 • قلب ما قبله نماي ماست!
 • كسي كه اميد داره، لازم نيست چيز ديگه اي داشته باشه!
 • خدا پارتي ايه كه رشوه نمي گيره!
 • برگها وقتي مي ميرن، قشنگترن!
 • خيلي ها دستاشون خاليه اما دلشون، نه!
 • بعضي ها مثل سيگارن، بايد آتيش بگيرن تا حال بدن!
 • ديده ها عبرت مي گيرن اما قلب، هرگز!
 • عجيبه كه همه مي خوان وارد قلب ديگران بشن در حالي كه كار قلب فقط پمپاژه (بيرون كردنه)!
 • عاشق هر كاري مي تونه بكنه جز صبر!
 • هنگام قنوت، آسمون تو دستها مچاله مي شه!
 • آسمون وقتي ابرها رو رنده مي كنه اشكاش جاري مي‌شه!
 • قلب هميشه از عقل سبقت مي گيره، چون دائما در حال بوق زدنه!
 • بعضي ها چراغ عقلشون رو با كبريت احساس روشن مي‌كنن!
 • عشق و هوس مخلوط مي شن ولي محلول، نه!
 • اونايي كه ازدواج مي كنن، پاي آسانسورن!
 • بعضي ها با موبايل خودشون رو دار مي زنن (موبايلو مي‌ندازن دور گردنشون)!
 • بعضيها، دلشون اقيانوسه، اما به عمق يك وجب!
 • عقل، ديوار دله!
 • سعي كنيم از عقلمون رو كاغذ دل پرينت بگيريم!
 • بعضي ها وضعشون توپه، اما هميشه تو اوتن!
 • واسه رسيدن به انتهاي عشق بايد قاف رو فتح كنيم!
 • بعضي ها فكرشون از تلفن دفتر رياست جمهوري هم مشغولتره!
 • كاش آرايش سيرتمون مثل آرايش صورتمون پيدا بود!
 • انتقادپذير باشيم تا انهدام پذير نشيم!
 • سعي كنيم از شكستهامون واكسن بسازيم!
 • سعي كنيم با قلبمون نفس بكشيم!
 • بعضي ها، اصلا عاشق به دنيا مي آن!
 • بعضي ها، خونه دلشون صدها پلاك داره!
 • مشكل مال حل شدنه، نه غصه خوردن!
 • عزرائيل آدما رو از زندگي نجات مي ده!
 • طبيعت بعضي ها فقط زمستون داره!
 • اگه عقل اخراج بشه، بازوبند كاپيتاني به دل مي رسه!
 • بعضي ها رنگ خونشون، AB!
 • سعي كنيم اهل دل باشيم اما با زبون منطق صحبت كنيم!
 • پارسال دوست، امسال آشنا، سال ديگه غريبه!
 • سحر كه نباشه، شب فرمانروايي مي كنه!
 • سحر، اكوتونه بين روز و شبه!
 • بعضي ها، دلشون مشغوله نه فكرشون!
 • اونايي كه تو چشماشون لنز مي ذارن، نگاهشون خرده شيشه داره!
 • اگه قلبي رو نتونستيم فتح كنيم واسش فاتحه نخونيم!
 • گاهي اوقات عشق ورزيدن، خيانته!
 • وقت، طلاي بي رنگه!
 • واسه رسيدن به خودمون بايد از خودمون سفر كنيم!
 • ماه هرگز به خورشيد حسادت نمي كنه!
 • تا عاشق نشيم قدر عقلو نمي دونيم!
 • دختر و پسر مكمل همند وگرنه جنس سومي بايد خلق مي‌شد!
 • يك نفر در قلب بهتر از هزار نفر در اطرافه!
 • واسه كسي بمير كه واست نميره!
 • عشق محصول وارستگيه نه وابستگي!
 • عشق اصول داره، الكي زير توپ نزنيم!
 • مي شه بعضي ها رو خيلي دوست داشت اما بهشون فكر نكرد!
 • ازدواج صرفا عاشقانه گارانتي نداره!
 • عشق واقعي اونه كه ابراز نشه!
 • بعضي ها، عقلشون رژيم داره!
 • بعضي ها چشمشون به آسمونه اما دلشون به زمين!
 • واسه حجيم بودن بايد چند بعدي بشيم!
 • اي كاش مي شد داستان بعضي نگاه ها رو از ته خوند!
 • يادمون باشه هر سلول مغز يه ابر كامپيوتره!
 • ديوار سمبل فاصله هاست اما حفظش كنيم به اميد نصب تابلوي وصل!
 • بعضي نگاه ها رو نمي شه ترجمه كرد!
 • ساعت ديواري ساعت خونوادگيه!
 • آغوش هر نگاهي جاي آرميدن نيست!
 • توبه، دنده عقب زندگيه!
 • اگه با افكارمون مبتكر نباشيم مصرف كننده احساساتمون مي شيم!
 • احساسات وقتي داروي موثريه كه با آب منطق نوشيده بشه!
 • واسه برگاي پائيزي، سقوط آغاز زندگيه!
 • عشق كشوريه كه پاسپورت نمي خواد!
 • چون به ستاره زندگيش نرسيد، رفت نظامي شد!
 • اونايي كه بي پرده مي بينن، هميشه نور كافي دارن!
 • گاهي اوقات يك بله يعني هزاران بلا تا آخر عمر!
 • فقط يك مورده كه هيچ كس جرات نه گفتن نداره؛ سر خطبه عقد!
 • اونايي كه عينك دودي مي زنن كسي رو با آتيش نگاهشون گرم نمي كنن!
 • امل بي عمل شايسته اجل است!
 • آمايش طبيعت، آسايش انسانه!
 • دل كاشف عشقه و عقل حافظ اون!
 • بعضي ها خيلي جوهر دارن اما مثل خودكار تموم مي‌شن!
 • بعضي ها تو خوابگاه تا صبح درس آمار پاس مي كنن!
 • همه ما بايد فوت كنيم، شمع زندگي رو!
 • روستايي ها هنوز هم مثل جاده هاشونن؛ خاكي خاكي!
 • سلول در بدن جان مي بخشد و در زندان جان مي گيرد!
 • بعضي ها، عشق و معرفت رو بالا آوردن!
 • بعضي ها، حامل عشقن در حالي كه مسافر هوسن!
 • كوه به كوه مي رسه، اگه عاشق هم باشن!
 • سعي كنيم ذهنيتهاي مشغولي داشته باشيم نه مشغوليتهاي ذهني!
 • راه همديگه رو پر كنيم نه جاي همو!
 • دل كندن از جان كندن سخت تره!
 • سرنوشت رو پيشوني نيست، تو مشتمونه!
 • مواظب عشقهاي تاريخ مصرف گذشته باشيم!
 • طرف پس از 30 سال حبس به حكم بازنشستگي آزاد شد!
 • ريش مهم نيست، ريشه مهمه!
 • اگه شايسته سالاري حاكم نشه، تملق سالاري غالب خواهد شد!
 • تنهائي بهترين معلمه!
 • وجدان آدمو بازجويي مي كنه!
 • آب زندگي آفرينه چون زلاله، پس زلال باشم!
 • بعضي ها با دود ورزش مي كنن!
 • بعضي ها دلشون مثل الكله، زود مي پره!
 • سيگار دردها رو دود مي كنه، البته همراه آرزوها!
 • سعي كنيم ميوه هاي دلمون رو از درخت عقل بچينيم!
 • عشق نورپسنده، نذاريم بره زير سايه عقل!
 • غروب جمعه ها دلگيره، چون منجي نيومده، چه بدقوله!
 • برف، پودر زمين شوئيه!
 • زن؛ زندگي، مرد؛ مردگي!
 • بعضي نگاه ها يه رمانه!
 • فرهاد ماندن از شيرين شدن سخت تره!
 • اگه مي خوايم تواضع كوه رو بفهميم بايد با غرور فتحش كنيم!
 • عقل، چراغ دله!
 • عشق بايد به چراغ قرمز عقل احترام بذاره!
 • قلم، پمپاژ دله!
 • گاهي اوقات نگاه به كسي دوخته مي شه كه با قيچي هم جدا نمي شه!
 • بعضي ها خيلي زود به سقف مي رسن!
 • دل، خاكستر هم بشه، بازم گرم مي مونه!
 • سياست، سياست!
 • قدمهاي دل بزرگتر از عقله!
 • بعضي ها با احساسشون فكر مي كنن!
 • بعضي ها فيلم رنگي مي بينن اما سياه و سفيد نقد مي‌كنن!
 • كوهها تو زمستون شكوفه مي كنن!
 • هرگاه به دوراهي ترديد رسيديم، دل به آسمون سپاريم نه دريا
 • حالا ديگه بادمجون بم هم آفت داره!
  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸۳