• خيلی ها کفش عشقو می پوشن، اما فراموش می کنن بندشو ببندن!
 • هر کی از عقل گذشت، از عشق گذشت!
 • مرگ، نقطه سر سطره!
 • نقطه، حرف، برف، سطر، ابر، قبر، صبر ... !
 • عاشقا وقتی دلشون می گيره، پای آبشار اشکشون می شينن!
 • در نبرد عقل و عشق، تساوی، پيروزيه!
 • هيچ شکی، نمی تونه نماز عشقو باطل کنه!
 • تضاد، تو ذاتمونه!
 • وقتی سجده می کنيم، آسمون قيام می کنه!
 • خيلی ها، رشک دل دارن و اشک قلم!
 • قلب، آپارتمانيه که فقط اتاق خواب داره!
 • يه نگاه توفانی، هرگز نمی تونه موجی رو روونه ساحل عشق کنه!
 • مشق، نشت، عشق، زشت، کشت، سرشت، بهشت ...!
 • خيلی وقتا، مطالعه جاده، آموزنده تر از کتابه!
 • گاهی اوقات، از بعضی ها، می رسيم به خيلی ها!
 • گريه، عطر خنده س!
 • خيلی وقتا، ننوشتن، سخت تر از نوشتنه!
 • اراده، دکمه بازگشت زندگيه و افاده، دکمه استپ اون!
 • زن؛ حظ، مرد؛ درد!
 • سعی کنيم احساس رو بر دوش منطق بگيريمو به ساحل برسونيم!
 • اگه عقل، احساس رو تاسيس کنه، از تعطيل اون هم جلوگيری می کنه!
 • اونايی که خودکشی می کنن، اعتمادی به عزرائيل ندارن!
 • عزرائيل، يه متخصص بيهوشيه که مدرکش تقلبيه!
 • ماه، هر شب، کابوس خورشيدو می بينه!
  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸۳