روسري تركمني

روسري اش رو باز كرد، چه تعارض وحشيانه اي بود

بين مدل موي غربي و روسري سنتي تركمني اش.

هميشه سنت را به ((cent)) ي فروخته ايم ...

 

  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٤