تمام آرزوهايم به قلبت می ريزند

برای شايد آخرين ديدارش

انتهای نگاهت سمانه

ابتدای دل است؛

عقل من

همسايه دل توست

تمام آرزوهايم به قلبت می ريزند

 

  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٤