خودم و بشير و فريدون و وحيد (توی دانشکده)

           هستی (خواهرزاده ام)                 مهديار (برادرزاده ام)

 

 

  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤