چراغ قرمز قلبم

يک نفر

پشت چراغ قرمز قلبم

ايستاده است؛

سبزش کنم

تا

ترافيک نشده است!؟!

 

  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸۳