گلنوش دختر دوستم فرشيد کرمی

 

  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤

 

دوستم شورش و خواهرزاده اش کيميا

 

  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤

 

خودم و بشير و فريدون و وحيد (توی دانشکده)

           هستی (خواهرزاده ام)                 مهديار (برادرزاده ام)

 

 

  
نویسنده : رجبعلي محبي ; ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤